alternative-energy

SPOLOČNOSŤ

Naša spoločnosť bola založená v roku 2006 a svoje podnikateľské aktivity vyvíja v týchto základných oblastiach:
• Činnosť projektového developéra v oblasti alternatívnych zdrojov energií
• Stavebný dozor s odborním zameraním na pozemné stavby a inžinierske siete
• Strategické organizačné a finančno-ekonomické poradenstvo
Uvedené aktivity zabezpečujeme naším profesionálnym tímom pozostávajúcim z našich kmeňových zamestnancov ako aj externých špecialistov.