ALTERNATÍTVNA ENERGIA

Výskum, odborné poradenstvo a príprava projektov v oblasti technológií obnoviteľných zdrojov energií

STAVEBNÝ DOZOR

Stavebný dozor s odborným zameraním na pozemné stavby a inžinierske siete

FINANČNÉ PORADENSTVO

Strategické finančno-ekonomické poradenstvo, risk management, faktoring, finančné analýzy a prieskumy

solarne dni