alternative-energy

ALTERNATÍVNA ENERGIA

V rámci alternatívnych zdrojov energie sústreďujeme naše úsilie v sektore solárnej energie. Ponúkame Vám služby v nasledovných oblastiach:
• prieskum potenciálu zdroja a podpornej legislatívy v regióne
• vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti
• komplexné odborné poradenstvo v oblasti solárnych elektrární
• vypracovanie a developing projektov solárnych elektrární
• propagácia solárnej energie v regióne
• sprostredkovanie kúpy a predaja, rezervácie kapacity

Naša spoločnosť sa solárnou energiou zaoberá od roku 2007 a v minulosti zamerala na developing veľkej fotovoltickej elektrárne na juhovýchodnom Slovensku. V súčasnosti vyvíjame aktivity podporujúce inštalácie fotovoltických panelov na strechách pre domácnosti na Slovensku.