alternative-energy

STAVEBNÝ DOZOR

Naše aktivity v oblasti stavebného dozoru sú založené na dlhoročných skúsenostiach a množstve úspešných projektov. Ponúkame Vám profesionálny manažment výstavby.
• preverenie súladu investičného zámeru s územným plánom
• komunikácia s úradmi, inštitúciami, štátnou správou a samosprávou
• vypracovanie posudkov, expertíz a štúdií k výstavbe
• podklady na prevzatie a odovzdanie stavby
• zastupovanie investora
• kontrola rozpočtu
• riadenie a kontrola stavebných prác
• kontrola finančných nákladov, správnosti súpisov vykonaných prác a faktúr
• poradenstvo a konzultácie v oblasti prípravy projektov, pri výstavbe a pri riešení porúch stavieb