alternative-energy

FINANČNÉ PORADENSTVO

Ponúkame Vám vypracovanie podnikových stratégií a alokáciu podnikateľských zámerov.
Na základe dôkladnej finančno-ekonomickej analýzy spoločnosti a podnikateľskej stratégie podniku navrhneme:
• optimalizáciu štruktúry aktív a pasív
• optimalizáciu interných a externých zdrojov financovania podniku
• spôsob efektívneho získania externých zdrojov na finančných trhoch a od fondových zdrojov, vrátane vypracovania kompletných podkladov a zastupovania
• kalkulácie, rozpočtovníctvo, plánovanie cash flow
• nezávislý, pravidelný prevádzkový a investičný controlling
• riadenie, analýzu a kontrolu výsledku hospodárenia podniku, cash flow a likvidity podniku
• poradenstvo pri revitalizácii a reštrukturalizácii spoločnosti
• likvidáciu spoločnosti a firiem, konkurz a vyrovnanie
• poradenstvo v oblasti koncentrácií, akvizícií, fúzií a predaji podniku, vypracovanie projektov due dilligence s cieľom stanoviť hodnotu spoločnosti s prihliadnutím na príležitosti a riziká
• krízový manažment
• manažment rastu tržnej hodnoty podniku (finančná a prevádzková reštrukturalizácia)

Sústreďte sa na prioritné činnosti vášho podnikania a bremeno nevyhnutných činnosti, ktoré nesúvisia priamo so strategickým smerovaním vašej firmy prenechajte na nás. Ušetríme Váš čas a Vaše peniaze. Ponúkame vám dlhodobé partnerstvo, ktoré je definované v zmluve o outsourcingu. Zmluva presne definuje rozsah a kvalitu dodávaných služieb a prispôsobuje sa potrebám klienta.